Shared Space

Shared Space/Det delade samhället

Institution: Gävle Konstcentrum
Date: Oct 24, 2012
Location: Gävle, Sweden

Det delade samhället – konst som process, plats, rymd & människor
I höstens andra ”Möte med konstnären” får vi lyssna till och tala med konstnären Anna Viola Hallberg som just nu deltar i utställningen Världar och verkligheter – dokumentära strategier i samtiden med installationen Moment: Grimmred, dokument – minne – berättelser, ett projekt som är producerat i samarbete med Annica Karlsson Rixon. Anna Viola Hallberg kommer att berätta om några av de verk som hon gjort i samarbete med andra konstnärer. Kännetecknande för Hallbergs arbetsprocess är omfattande projekt där enskilda teman genomlyses från olika perspektiv. I sin presentation Det delade samhället – konst som process, plats, rymd & människor riktar Hallberg vår uppmärksamhet mot såväl sociala skulpturer som installationer med dokumentära anslag.
Anna Viola Hallberg

Anna Viola Hallberg är verksam som visuellt undersökande och samhällsengagerad konstnär med intresse för intersektionell maktanalys, det vill säga ett kritiskt förhållningssätt där konstruktioner av identiteter ses som intimt förknippade med en maktordning, något som därmed påverkar såväl levnadsvillkor som vår samhällssyn. Hon intresserar sig för gränsen mellan privat och offentligt, och i hennes arbeten har identitet, arkiv och frågor om hur representation byggs upp centrala positioner. Ett mångårigt, intensivt samarbete med Annica Karlsson Rixon har resulterat i flera dokumentärt baserade video- och fotoinstallationer. Under två år var Hallberg också verksam som ”stadscurator” i Mariestad, ett arbete som grundande sig i det offentliga rummet men som också innehöll arbeten för gallerirummet som kritiskt förhåller sig till platsen. (Text: Gävle Konstcentrum)

buy viagra online price
buy cheap cialis
usa cialis
buy discount viagra
buy generic cialis online
buy generic viagra online
cialis vs viagra
buy viagra with discount
price viagra cyprus
buy viagra overnight
buy viagra no prescription
buy viagra now
buy viagra mesa
discount viagra
buy viagra without prescription
cialis uk price
buy discount soma
buy viagra prescription
buy discount viagra
buy viagra new york
cheap pill viagra
cialis china cheap