RUM 203, utställningstext

MELLAN MIG OCH DIG

Videoinstallation av Anna Viola Hallberg, RUM 203, på Jönköpings läns museum

Utställningsperiod: 10 september – 5 oktober, 2014

Vi finns i världen, en värld vi alla bebor. Platsen mellan mig och dig är delad, på ett ofrånkomligt sätt, både fysiskt och existentiellt. Utan andra är vi intet. Vi är ensamma, utsatta, i en tomhet.

Under de senaste decennierna har stora migrationsströmmar, ett förändrat Europa med öppningar inom EU och stängda gränser för dem utanför, aktualiserat en rad frågor. En av dessa är just frågan om vår delade plats i världen, om ansvar gentemot sin nästa. I det nya platsspecifika videoverket Mellan mig och dig tar sig Anna Viola Hallberg an detta. I verket möts något som engagerat Hallberg i över ett decennium: att synliggöra och kritiskt granska ambivalensen mellan det privata och det offentliga, mellan det narrativa och det dokumentära, mellan betraktaren och det betraktade. Vad är den enskilda människans ansvar gentemot andra, vart placerar vi oss i relation till institutioner, nationsgränser, medborgarskap och politiska idéer?

Utvecklingen i Irak, Syrien, Gaza och Ukraina under det senaste året och det svenska inrikespolitiska läget har styrt gestaltningen till RUM 203. De fyra nytolkningarna av den svenska nationalsången integreras här med videoverket Mellan mig och dig. Videoverket är en iscensättning av konstnärens eget passfoto. Passet, så åtråvärt och helt centralt för möjligheten till förflyttning över nationsgränser, passet med rätt nationstillhörighet, passet som den papperslösa saknar blir det nav kring vilket sångerna finns.

Ljudspåret till videoverket är gjort och framfört av Svarta Safirer (romani), Sïdar (kurdiska), Josef Cacan (assyriska) och Gålmuk (lulesamiska), fyra folkgrupper som har nationsöverskridande tillhörighet. Ljudspåret till videoverket kommer från EPn Folkets Röst. Inspelningen är gjord på Cobra Studio i Stockholm, i samarbete mellan Anna Viola Hallberg och skivbolaget Matrona.

De fyra tolkningarna av Du gamla, du fria:
At qadmoyo u khiro at (Josef Cacan, assyriska)
Tu qedîmê, tu azadê (Sïdar, kurdiska)
Tu lachi em purani (Svarta Safirer, romani)
Dån vuoras, dån friddja (Gålmuk, samiska)

Text:
Ulla Manns, idéhistoriker och genusvetare, Södertörns högskola

buy viagra online price
buy cheap cialis
usa cialis
buy discount viagra
buy generic cialis online
buy generic viagra online
cialis vs viagra
buy viagra with discount
price viagra cyprus
buy viagra overnight
buy viagra no prescription
buy viagra now
buy viagra mesa
discount viagra
buy viagra without prescription
cialis uk price
buy discount soma
buy viagra prescription
buy discount viagra
buy viagra new york
cheap pill viagra
cialis china cheap