I oss själva

Utställnings period: 13 september – 16 november, 2014, Skövde Konstmuseum

I ordet förändring tenderar vi att bygga in en förväntan om förbättring. Vi vet att det inte är samma ord, att förändring inte alls alltid innebär att något blir till det bättre. Ändå, förändring får oss att vakna, att hoppas. Det finns en förväntan om det bättre i det framtida. Det är en tidssyn som innebär att det framför oss är, blir och måste vara bättre. Den västerländska framstegstanken, så ny egentligen, finns så djupt inplanterad och internaliserad i oss.

Anastasia Vepreva är uppvuxen i Arkhangelsk i nordvästra Ryssland. Hon sökte sig till St Petersburg, en kunskapens stad, en intellektuell stad vars stadskärna längs Nevski Prospekt är som en korsning mellan museum och shoppinggalleria. Det är det gamla Ryssland som där möter det nya och där, någonstans i detta, finns spår av Sovjet. St Petersburg är den ort som kanske mest liknar och vill vara lik de europeiska huvudstäderna. Men staden är också gränslandet där olika ideologier och uppfattningar om demokrati finns. Det är här som de historiska tidpunkterna börjar finna brytpunkter. Från ett västperspektiv är det svårt att inte slås av hur dagens samhälle allt mer transformeras till ett samhälle med strukturer som vi känner från det kalla krigets tid. Det är en vaksamhet i landet som glider över i bevakande och kontroll. Det är en vaksamhet som begränsar så väl fysisk som intellektuell rörelsefrihet.

I Ryssland idag existerar inte konstskolor för samtidskonst. Vepreva har gått en inofficiell utbildning i samtidskonst, ledd av konstnärskollektivet Chto Delat, detta vid sidan av sina akademiska studier. Det ryska pendlar ofta mellan det möjliga och det omöjliga. Att hitta vägar som kanske inte är det officiellt korrekta och tillåtna är en modell som många navigerar efter.  Vepreva har tilldelats AiR Skövde just för att hon är en stark och övertygande röst i sitt möte med samhället. Hennes arbeten (video, performance och teckning) uttrycker inte bara samhällskritik utan bjuder också in andra till dialog kring komplexa frågor som bottnar i historia, religion och politik.

Under utställningsperioden kommer vi att få se verk från 2013-14. Dessa har Vepreva själv valt ut att representera hennes konstnärskap. Under oktober-november har hon en gästateljé på Skövde Konstmuseum. Den processbaserade utställningen kan då komma att transformeras. En förhoppning och förväntan om att de nya verken ska kunna visas finns, men bygger vi då själva in den ohållbara förväntningen om att de ska hinna bli visningsbara eller kan vi stanna upp och låta vistelsen bli ett tillfälle för inte bara arbetsro utan också för utforskande, introspektion, reflektion? Det vill säga, kan vi inte bara teoretiskt utan också i praktiken ge konstnären möjlighet att stanna i ett arbete och därmed inte per automatik bygga in ett krav om redovisning inom ett tidsförlopp som i sig sätter hinder för en process, som perioden för hennes residency här i Skövde kan starta.

Ser vi som betraktare av Veprevas arbeten spår av förändring i innehåll och uttryck efter det att hon varit gästkonstnär på Skövde Konstmuseum? Ser vi spår av förändring i oss själva?

Text: Anna Viola Hallberg, curator AiR Skövde

Inom ramen för AiR Skövde (Artist in Residence) presenteras förutom en gästateljé och utställning på Konstmuseet även ett seminarium och utställning i St Petersburg.

Med stöd av :

SiV_regionen

buy viagra online price
buy cheap cialis
usa cialis
buy discount viagra
buy generic cialis online
buy generic viagra online
cialis vs viagra
buy viagra with discount
price viagra cyprus
buy viagra overnight
buy viagra no prescription
buy viagra now
buy viagra mesa
discount viagra
buy viagra without prescription
cialis uk price
buy discount soma
buy viagra prescription
buy discount viagra
buy viagra new york
cheap pill viagra
cialis china cheap